سه شنبه 8 مهر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 29 دي 1398
کد 2552

گزارش تصویری از یک روز برفی و

سرویس دهی ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

یکشنبه 98/10/29
عکاس: مهدی مشهدی عبادی