چهارشنبه 7 آبان 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398
کد 2549

نمایندگان شورا برای حضور در کمیسیون های شرکت واحد اتوبوسرانی و قطار شهری انتخاب شدند

دو نماینده شورای شهر تبریز جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی و جلسات کمیسیون مناقصات قطار شهری انتخاب شدند.

دو نماینده شورای شهر تبریز جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی و جلسات کمیسیون مناقصات قطار شهری انتخاب شدند.

به گزارش شهریار، در جلسه شورای شهر تبریز عبدالله تقی پور به عنوان نماینده شورای شهر جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز انتخاب شد.
همچنین علی آجودان زاده با رای اعضا از این پس در جلسات کمیسیون مناقصات قطار شهری تبریز حضور خواهد داشت