چهارشنبه 7 آبان 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 14 دي 1398
کد 2545

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد

راه اندازی دومین مرحله ناوگان مینی بوسهای خریداری شد ه شهرداری تبریز

به منظور تکمیل ناوگان مینی بوس رانی تعداد 4 دستگاه مینی بوس دیگر نیز وارد ناوگان حمل و نقل عمومی گردید.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه جلالی مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب افزود: به دنبال راه اندازی 26 دستگاه مینی بوس در مهر ماه و به منظور تکمیل ناوگان مینی بوس رانی تعداد 4 دستگاه مینی بوس دیگر نیز وارد ناوگان حمل و نقل عمومی گردید.
جلالی در ادامه هدف از خرید و راه اندازی این مینی بوسها را جابجایی مسافرین در خطوط پاره خطی ، مسیر های کم مسافر و مسیرهای کم عرض که امکان تردد اتوبوس در آنها وجود ندارد اعلام کرد.
وی تصریح کرد : در این مرحله یک دستگاه مینی بوس در مسیر خط نصر و 3 دستگاه مینی بوس در خط شهرک مزرداران راه اندازی گردید تا جابجایی مسافرین به راحتی در این خطوط انجام پذیرد و شاهد رضایتمندی بیشتر مسافرین از خدمات حمل و نقل عمومی باشیم.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی در پایان افزود: با برنامه ریزیهای انجام گرفته در روزهای  آینده شاهد راه اندازی تعداد دیگری از مینی بوسها در ناوگان حمل و نقل عمومی خواهیم بود.
شایان ذکر است شهرداری تبریز با پرداخت  اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان 62 دستگاه مینی بوس جهت نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی خریداری نموده است.