دوشنبه 23 تير 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 6 آبان 1398
کد 2490

با هدف تعیین حریم ایستگاههای اتوبوس و جلوگیری از توقف خودروهای شخصی صورت می گیرد

آغاز نوسازی تابلوها و اجرای پروژه ی خط کشی حریم ایستگاههای اتوبوس

معاون اجرایی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با اعلام این خبر گفت : پیرو تاکیدات مدیرعامل شرکت واحد و با هدف تعیین حریم ایستگاههای اتوبوس و جلوگیری از توقف خودروهای شخصی نوسازی تابلوها و اجرای پروژه ی خط کشی حریم ایستگاههای اتوبوس آغاز گردیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ، ناصر موسی زاده معاون اجرایی این شرکت با اعلام این خبر گفت : پیرو تاکیدات مدیرعامل شرکت واحد، ساماندهی ایستگاههای اتوبوس با هدف  رفاه حال شهروندان وسهولت عبور و مرور اتوبوس می باشد  که در این راستا  عملیات اجرایی خط کشی استاندارد ، کف نوشته و نصب تابلو در ایستگاهها آغاز گردیده است.
مهندس ناصر موسی زاده افزود : هدف از اجرای این طرح ، ایجاد نظم  وحدت رویه در عبور و مرور در ایستگاههای اتوبوس و به تبع آن اعمال قانون جهت جلوگیری از توقف خودروهای شخصی در ایستگاههای اتوبوس می باشد که با مشخص نمودن حریم ایستگاههای مذکور و ممانعت پلیس از توقف سایر وسایط نقلیه در حریم مشخص شده کمک شایانی به تسهیل ترافیک معابر شهری خواهد نمود.
وی در ادامه گفت: در فاز اول این پروژه 40 ایستگاه اتوبوس که عمدتا" در محلهای پرترافیک و مرکزی شهر می باشند در هفته ی جاری در حال خط کشی می باشد که در فاز بعدی نیز بتدریج اولویت های بعدی اقدام خواهد شد.
موسی زاده در پایان گفت : در کنار اقدامات ترافیکی اهمیت بهبود سیمای مبلمان شهری  و هماهنگی بین عناصر مختلف شهری به لحاظ مباحث زیبا سازی در طرحهای ترافیکی و توسعه کیفی فضای شهر با هدف شکل گیری شهر انسان محور  مورد تاکید می باشد.