تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1398     |     کد : 2484

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

لزوم تمرکز زدایی تدریجی از پایانه های هسته ی مرکزی شهر  با ایجاد  و توسعه ی خطوط پاره خطی

.

فرخ جلالی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در بازدید از معاونت اجرایی این شرکت ضمن قدردانی از زحمات معاونت، کارشناسان و تمامی کارکنان این حوزه گفت: معاونت اجرایی که شامل مجموعه رانندگان، کارکنان مناطق اتوبوسرانی و بازرسین می باشد با توجه به ارتباط مستقیم با شهروندان و لزوم رعایت نظم و ارتباط کاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
وی افزود: نگاه معاونت اجرایی در استفاده از فنآوری های جدید در مدیریت و نظارت بر عملکرد ناوگان و نیز بررسی مجدد شبکه خطوط اتوبوسرانی و به روز رسانی اطلاعات و نحوه ی کارکرد خطوط با توجه به تغییرات مستمر معابر شهری و نیازهای شهروندان نوید بخش حرکتی پویا و قابل تحسین در جهت حل مشکلات شهروندان در حوزه ی حمل و نقل عمومی درونشهری و اتوبوسرانی است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی بر سرویس دهی منظم اتوبوسها در خطوط،  لزوم تمرکز زدایی تدریجی از پایانه های هسته ی مرکزی شهر  با ایجاد  و توسعه ی خطوط پاره خطی جهت کاستن از ترافیک و آلودگی هسته ی مرکزی شهر  و به تبع آن سرویس دهی سریع تر و کاهش زمان انتظار، نظارت و مدیریت منظم و مستمر بر فعالیت اتوبوسها در تمامی خطوط، خط کشی و نصب تابلو در ایستگاهای اتوبوس در سطح شهر، و بهر ه وری در استفاده از منابع انسانی و ناوگان و چابک سازی سیستم حل مشکلات اساسی حوزه ی اجرایی تاکید کرد.
شایان ذکر است در ابتدای  این جلسه  ناصر موسی زاده معاون اجرایی شرکت واحد با رائه گزارشی از برنامه ها و اهم فعالیت ها و مشکلات حوزه ی اجرایی را بیان کردند. 


ش حاضری