تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1398     |     کد : 2465

معاون اجرایی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

رکورد خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی در مهر ماه سال 98 شکسته شد

شرکت واحد اتوبوسرانی در روز اول مهر ماه سالجاری با 644 دستگاه اتوبوس فعال، رکورد خدمت رسانی از نظر تعداد اتوبوس فعال  در ناوگان را شکسته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه نوتاش، معاون اجرایی این شرکت با اعلام این مطلب افزود: در راستای خدمات رسانی بهتر به همشهریان و مسافرین عزیز تعداد اتوبوسهای فعال در خطوط ناوگان اتوبوسرانی در مهر ماه سالجاری به حداکثر رسید.
وی افزود : در همین راستا شرکت واحد اتوبوسرانی در روز اول مهر ماه سالجاری با 644 دستگاه اتوبوس فعال ، رکورد خدمت رسانی از نظر تعداد اتوبوس فعال  در ناوگان را شکسته است.

وی در ادامه تصریح کرد: علیرغم افزایش عمر اتوبوسهای فعال در ناوگان، کلیه اتوبوسهای بخش دولتی و خصوصی دارای برگ معاینه فنی می باشند.  
معاون اجرایی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: با توجه به این مشکلات و فعالیت اتوبوسهای از رده خارج، با همت و تلاش خادمان مردم در شرکت واحد بخصوص عوامل فنی و اجرایی سال 98 بهترین سال شرکت واحد از لحاظ سرویس دهی و میزان رضایتمندی شهروندان و مسافرین عزیز بوده است و امیدواریم با حل مشکلات و کمبودهای فعلی شاهد افزایش کمی و کیفی خدمات حمل و نقل عمومی به شهروندان عزیز باشیم.  
 
 
 


ش حاضری