تاریخ : يکشنبه 27 مرداد 1398     |     کد : 2432

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

فرمایشات امام جمعه محبوب تبریز را در خصوص خدمات شرکت واحد به عنوان سرمایه معنوی در مسیر خدمت قرار می دهیم.

 
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به دنبال قدردانی امام جمعه محبوب تبریز حجت الاسلام دکتر آل هاشم از خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خطبه های نماز جمعه 25 مرداد، فرخ جلالی مدیر عامل این شرکت ضمن تشکر از امام جمعه محبوب تبریز گفت: فرمایشات و حسن توجه دکتر آل هاشم را در خصوص خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به عنوان سرمایه معنوی خود در جهت ارتقاء و بهبود خدمات رسانی خود قرار می دهیم.
وی در ادامه افزود: امیدوارم ما خدمتگزاران مردم شریف در شرکت واحد با رهنمودهای ایشان وظیفه خدمت بی منت را در شهر اولین ها به نحو احسن استمرار دهیم.


ش حاضری