تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1398     |     کد : 2423

گزارش تصویری از:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومهش حاضری