تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1398     |     کد : 2420

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه عنوان کرد:

در سالیان اخیر بیشترین پرداختی به سازمان تامین اجتماعی را داشته ایم. / لزوم حمایت از شرکت واحد در پرداخت بدهی های  معوق به سازمان تامین اجتماعی

با برنامه ریزیهای صورت گرفته در طول سه سال گذشته بیشترین پرداختی به تامین اجتماعی از بابت بیمه تکلیفی نسبت به سالهای قبل صورت گرفته است

  به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه فرخ جلالی مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت:یکی از دغدغه های اصلی اتوبوسرانی در حال حاضر  پرداخت بدهی این شرکت به سازمان تامین اجتماعی از بابت بدهی بیمه های تکلیفی مربوط به  20 سال گذشته می باشد که پرداخت نگردیده و اصل بدهی در حدود 19 میلیارد تومان  و مابقی جرایم تاخیرمی باشد که اگر برابر قانون یکجا پرداخت گردد شامل بخشودگی جرایم نیز خواهد شد و  حل این مشکل در گرو حمایت و مساعدت دولت و شهرداری است و در طول سه سال گذشته علاوه بر پرداخت هزینه ی بیمه ی جاری، یک میلیارد تومان این بدهی با حمایت دولت و شهرداری کلانشهر تبریز پرداخت شده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: متاسفانه در طول چند سال گذشته دولت نسبت به پرداخت کامل یارانه بلیت و کمکهای مصوب اقدامی نکرده است تا از این طریق نیز بتوانیم بخش قابل توجهی از بدهی های خود را پرداخت نمائیم.
وی افزود:خوشبختانه با برنامه ریزیهای صورت گرفته در طول سه سال گذشته بیشترین پرداختی  به تامین اجتماعی را از بابت بیمه تکلیفی نسبت به سالهای قبل داشته ایم .
جلالی تصریح کرد: در سه سال اخیر  مبلغ 7/5 میلیارد تومان از بابت حقوق و 4 درصد سخت و زیان آور و سایر موارد به بیمه پرداخت گردیده که امیدوارم با کمکها و حمایتهایی که باید از شرکت واحد صورت گیرد پرداخت بدهی های قبلی به سازمان تامین اجتماعی روند بهتری پیدا کند.


ش حاضری