تاریخ : شنبه 5 مرداد 1398     |     کد : 2418

صعود جمعی از همکاران شرکت به قله سبلان

جمعی از همکاران شرکت واحد سومین قله بلند ایران را فتح کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گروهی از رانندگان واحد گشت شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در صعودی موفقیت آمیز قله سبلان را فتح کردند.
این گروه در 27 تیرماه این صعود را به قله 4811 متری سبلان که سومین قله بلند ایران است انجام دادند و آن را به خانواده حمل و نقل تقدیم نمودند.
 


ش حاضری