تاریخ : دوشنبه 15 بهمن 1397     |     کد : 2296

خبر تکمیلی /به منظور حمایت از ناوگان بخش خصوصی شرکت واحد صورت میگیرد

پرداخت 50 درصد حق بیمه رانندگان بخش خصوصی توسط دولت

به منظور حمایت از ناوگان بخش خصوصی 50 درصد حق بیمه رانندگان بخش خصوصی توسط دولت پرداخت می شود.

 به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه علی شکریزاد معاون خصوصی سازی این شرکت  با اعلام این مطلب گفت: با توجه به درخواست شرکتهای حمل و نقل در خصوص مساعدت در پرداخت حق بیمه رانندگان و به منظور حمایت از ناوگان بخش خصوصی در جهت خدمات دهی با آسودگی خاطر، پیگیریهایی جهت  نظام مند نمودن و حل مشکل بیمه آنان انجام گرفته است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم  برای حمایت از رانندگان بخش خصوصی  که تعداد آنها به 634 نفر می رسد  پیگیری امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی این افراد می باشد که از دو سال قبل این امر محقق شده و بر این اساس  50 درصد حق بیمه آنان توسط دولت و 50 درصد ما بقی توسط خود رانندگان پرداخت می شود .
 وی در خاتمه گفت: در کنار امر فوق اتوبوسرانی تبریز با پرداخت یارانه به خطوط کم درآمد بخش خصوصی، تعویض روغن و ارائه رایگان خدمات تعمیرگاهی در صدد حمایت بیش از پیش از ناوگان تحت نظارت بخش خصوصی می باشد.


ش حاضری