تاریخ : دوشنبه 8 بهمن 1397     |     کد : 2287

تداوم سرویس دهی به گلزار شهدای وادی رحمت

خدمات رسانی به همشهریان عزیز به گلزار شهدای وادی رحمت توسط ناوگان بخش خصوصی همچنان در حال انجام است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، یکی از اقدامات شرکت واحد اتوبوسرانی به همشهریان عزیز، جابجایی شهروندان به گلزار شهدای وادی رحمت می باشد که  خدمات رسانی در این مسیر با استفاده از ناوگان بخش خصوصی همچنان به بهترین نحو در جریان است.
خدمات رسانی به وادی رحمت در روز های پنج شنبه و جمعه  از مبداء پایانه محققی(سه راه امین ) که مردم عزیر بیشتر در این روزها به زیارت اهل قبور می روند انجام می پذیرد.
شایان ذکر است ساعت شروع خدمات رسانی در روزهای پنج شنبه از ساعت 6/15 صبح و روزهای جمعه از ساعت 7/15 صبح بوده و ساعت پایان خدمات رسانی نیم ساعت پس از نماز مغرب و عشاء از انتهای مسیر می باشد.


ش حاضری