تاریخ : يکشنبه 7 بهمن 1397     |     کد : 2286

گزارش تصویری از:

برگزاری نماز جماعت در مورخه 97/11/07 


ش حاضری