تاریخ : دوشنبه 3 دي 1397     |     کد : 2264

در جلسه شورای شهر تبریز

استقراض ٢٠٠ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس تصویب شد

استقراض ٢٠٠ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و بهره مندی از امتیازات وزارت کشور به تصویب رسید.

به گزارش شهریار، بر اساس این لایحه که در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود شهرداری تبریز برای خرید اتوبوس ١٠٠ میلیارد تومان هزینه خواهد کرد. ١٠٠ میلیارد باقی مانده نیز از طرف وزارت کشور پرداخت خواهد شد.
شهردار تبریز بهره مندی از امتیازات ملی و توسعه حمل و نقل عمومی را از مهمترین دلایل طرح این لایحه دانست و گفت: این اتوبوس ها از لایحه قبلی شورای شهر متفاوت است. او در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای شورای شهر در خصوص اجرایی نشدن خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس گفت: طرح خرید ٥٠٠ دستگاه اتوبوس در حال پیگیری و اجرایی شدن است. شهین باهر افزود: شهرداری اقداماتی که باید انجام می داد را انجام داده ولی سهم دولت تاکنون تخصیص پیدا نکرده است. او تصریح کرد: به محض اینکه سهم دولت تخصیص پیدا کند این اتوبوس ها تهیه و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد.

محمدباقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز ضمن اعتراض به هیئت رئیسه شورا مبنی بر عدم قرارگرفتن این لایحه در دستور جلسه شورا گفت: هیئت رئیسه شورا باید لوایح را بر اساس اهمیت در  دستور جلسه قرار دهد.

این لایحه با رای اکثریت اعضای شورای شهر ضمن قرار گرفتن در دستور جلسه، به تصویب رسید.


ش حاضری