تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397     |     کد : 2233

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی

سرپرست جدید امور حرکت منطقه 3 اتوبوسرانی معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه، طی حکمی از سوی مدیرعامل این شرکت، حمید دانشمند پور ...

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه، طی حکمی از سوی مدیرعامل این شرکت، حمید دانشمند پور به عنوان سرپرست امور حرکت منطقه  3 اتوبوسرانی  معرفی شد.
بنابراین گزارش این تغییرات در راستای  بهبود مستمر خدمات دهی به شهروندان انجام پذیرفته است.
شایان ذکر است پیش از این نیز رحیم ذبیحی رئیس سابق امور حرکت منطقه 3 به سمت جانشین معاونت اجرایی منصوب گردیده بود .


ش حاضری