تاریخ : چهارشنبه 30 آبان 1397     |     کد : 2226

خبر تصویری

برگزاری جلسه ی مجمع عمومی سالانه منتهی به سال 96 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

جلسه ی مجمع عمومی سالانه منتهی به سال 96 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با حضور رئیس و اعضای مجمع، اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران این شرکت در مورخ 97/08/30 برگزار گردید.


ش حاضری