تاریخ : دوشنبه 28 آبان 1397     |     کد : 2224

معاون اداری و مالی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد

دومین کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه بانوان برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بهنام اصلی زاده قائم مقام این شرکت از برگزاری دومین کارگاه آموزشی با موضوع مهارتهای زندگی با محوریت همسرداری و با هدف آگاه سازی و توانمند سازی ...

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بهنام اصلی زاده قائم مقام این شرکت از برگزاری دومین کارگاه آموزشی با موضوع مهارتهای زندگی با محوریت همسرداری و با هدف آگاه سازی و توانمند سازی در مدیریت خانواده برای بانوان شاغل در شرکت و  همچنین همسران اتوبوسرانان خبر داد.
وی گفت: در این کارگاه آموزشی که با حضور خانم دکتر جبرئیلی روانشناس  و مشاور حوزه خانواده برگزار شد  به مباحثی در خصوص نحوه صحیح زندگی و آگاهی از روشهای حل مسئله و مشکلات خانواده پرداخت و گفت توقعات و انتظارات نامعقول، خودخواهی، غرور ، خودبرتر بینی و افکار غیر واقعی از موانع یک زندگی مشترک ایده آل هستند که همه این عوامل می توانند مشکلات جدی برای زوجین در خانواده باشند.
اصلی زاده افزود :در ادامه کارگاه مهارت های مختلفی از جمله  مهارت خود آگاهی و خود شناسی  ،مهارت برقراری ارتباط موثر  ، سبک های ارتباطی در زندگی ،مهارت اعتماد به نفس و  مهارت حل مسأله آموزش داده شد و به سوالات شرکت کنندگان نیز پاسخ داده شد.
اصلی زاده در پایان تصریح کرد: برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با نیازهای کارکنان و خانواده های آنان طبق تقویم آموزشی در اولویت  برنامه کاری شرکت می باشد که با جدیت در حال اقدام می باشد و سلسله کارگاههای مهارتهای زندگی ویژه بانوان نیز به صورت ماهانه ادامه خواهد داشت.
 
 
 
 
 
 


ش حاضری