تاریخ : پنجشنبه 21 تير 1397     |     کد : 2118

با ابتکار مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شکل گرفت

تشکیل اتاق کار واحد در راستای صرفه جویی در مصرف برق

ه گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با توجه به کمبود انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف برق با دستور جلالی مدیر عامل این شرکت اتاق کار واحد در شرکت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با توجه به کمبود انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف برق با دستور جلالی مدیر عامل این شرکت اتاق کار واحد در شرکت تشکیل شد.
این گزارش می افزاید: کلیه معاونین ،مدیران و برخی از کارشناسان شرکت با حضور در اتاق کار واحد که در محل اتاق جلسه  و نماز خانه شرکت تشکیل گردید نسبت به انجام کلیه امورات روزمره و پاسخگویی به ارباب رجوع و شهروندان محترم اقدام نمودند که این روند تا آخر تیر ماه ادامه خواهد داشت.
جلالی در جمع مدیران و کارشناسان افزود:  زمانی که مردم رعایت الگوی مصرف را در ادارات مشاهده کنند بهترمی توانیم نسبت به ترویج فرهنگ صرفه جویی وارد عمل شویم و امیدوارم فرهنگ رعایت الگوی مصرف که در موازین دینی ما نیز به آن تاکید شده است در جامعه بیشتر و بهتر عملی گردد.
 


ش حاضری