تاریخ : سه شنبه 19 تير 1397     |     کد : 2117

معاون اداری ومالی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزخبرداد :

شروع ثبت نام بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل وبازنشسته

به گزارش روابط عمومی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز وحومه ،مهندس بهنام اصلی زاده معاون اداری ومالی این شرکت با اعلام این خبر گفت: فرآیند ثبت نام وانجام امورات مربوط به بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته این شرکت آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز وحومه ،مهندس بهنام اصلی زاده معاون اداری ومالی این شرکت با اعلام این خبر گفت: فرآیند ثبت نام وانجام امورات مربوط به بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته  این شرکت آغاز گردید.

وی افزود: امروزه نياز به امنيت و اطمينان از تأمين آتيه از جمله غرايز فطري انسان است وبیمه عمر میتواند این مشکل را تاحدودی حل نماید.
اصلی زاده تصریح کرد: از مزایای بیمه عمر در این است که حق بیمه هایی که افراد بیمه شده در طول مدت دوره بیمه خود پرداخت کرده اند اندوخته می شود و می توانند از این اندوخته در دوران بازنشستگی استفاده کنند و عصای دست خود و خانواده شان باشند .
معاون اداری ومالی اتوبوسرانی اظهارداشت در همین راستا شرکت واحد اتوبوسرانی با همکاری  شرکت بیمه اقدام به بیمه نمودن کارکنان خود نموده تا کارکنان با پرداخت مبلغی اندک  بصورت سالیانه از مزایا و امتیازات بیمه عمر و حادثه بهره مند شده وموجب آرامش خاطر خود و اعضای خانواده شان گردند.   
 
گفتنی است این شرکت همه ساله در حدود 950 نفر از همکاران بازنشسته خودرا زیر چتر حمایتی بیمه عمر و حادثه قرار می دهد.
 


ش حاضری