يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آرشیو مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس)  2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) 2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

(21)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

دوشنبه 4 اسفند 1399
آگهی مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 400 دستگاه اتوبوس(30 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو و370 دستگاه اتوبوس تک کابین بخش خصوصی مسیرهای شناور)

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 400 دستگاه اتوبوس(30 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو و370 دستگاه اتوبوس تک کابین بخش خصوصی مسیرهای شناور)

(14)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

دوشنبه 4 اسفند 1399
آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي

آگهی مناقصـــه

آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي

(46)

شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه

شنبه 2 اسفند 1399
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

(92)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

چهارشنبه 10 دي 1399
آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

((آگهی مزایده عمومی))

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

(85)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

يکشنبه 7 دي 1399

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام خدمات و سرويس فني و سرريز شبانه و سرويس هاي دوره اي روزانه و شبانه

(88)

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه

شنبه 6 دي 1399

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام اپراتوری و سرویس و نگهداری جایگاه گازوئیل داخل مجتمع تعمیرگاهی

(83)

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه

شنبه 6 دي 1399

آگهی مناقصه عمومی

" آگهي مناقصـــه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس "

(112)

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 8260 مورخه 1399/08/05 هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس طبق مشخصات که در اسناد مناقصه موجود میباشد از طریق مناقصه عمومی به شعبات مرکزی شرکتهای بیمه در شهر تبریز واگذار نماید.

چهارشنبه 28 آبان 1399
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار امورات پشتیبانی سامانه هوشمند کارت بلیت الکترونیکی

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار امورات پشتیبانی سامانه هوشمند کارت بلیت الکترونیکی

(128)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

شنبه 17 آبان 1399
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی املاک

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی املاک

(99)

بدینوسیله پیرو آگهی منتشره به شماره پیگیری 990724170650529 در مورخ 1399/8/5 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و آگهی چاپ شده در روزنامه ساقی آذربایجان به شماره شناسه 1024626 مورخ 1399/8/5با موضوع (( آگهی مزایده عمومی املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه)) موارد بشرح ذیل اصلاح می گردد.

يکشنبه 11 آبان 1399