شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آرشیو مناقصه و مزایده

آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آگهی مزایده

آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

(118)

تعداد 7 دستگاه مسکونی ،تجاری و زمین با کاربری مسکونی -با اخذ 30% قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط 20 ماهه با اخذ تضمین مناسب

دوشنبه 1 آذر 1400
ابطال آگهی

ابطال آگهی

(43)

ابطال آگهی مزایده عمومی املاک

يکشنبه 11 مهر 1400
اصلاحیه آگهی مزایده املاک

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده املاک

(64)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

دوشنبه 29 شهريور 1400
آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده املاک

(73)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد ...

يکشنبه 28 شهريور 1400
آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به آهنگری و ترمز و رگلاژ چرخهای اتوبوسها

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به آهنگری و ترمز و رگلاژ چرخهای اتوبوسها

(38)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

سه شنبه 15 تير 1400
آگهی مناقصه عمومی تامین نگهبانی حفاظت فیزیکی ساختمان مرکزی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی تامین نگهبانی حفاظت فیزیکی ساختمان مرکزی

(28)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

يکشنبه 6 تير 1400
اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی

اصلاحیه

(30)

آگهی مناقصه عمومی امورات تنظیف

دوشنبه 17 خرداد 1400

" آگهی مناقصه عمومی "

(48)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

چهارشنبه 12 خرداد 1400

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

(98)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

سه شنبه 12 اسفند 1399
آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس)  2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) 2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

(52)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

دوشنبه 4 اسفند 1399