سه شنبه 4 آذر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

ارتباط با مدیر عامل

شــماره تمــاس:32663920-041

 آدرس دفتـــــر: تبریز-میدان پنجم مرداد- به طرف چایکنار-نرسیده به کلانتری 113 -ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه


 
  • نوشته شده
  • توسط ش حاضری