شنبه 22 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

بانک اطلاعات شهری

اطلاعات کلی خطوط
راهنمای کلی خطوط منطقه 1
راهنمای کلی خطوط منطقه 2
راهنمای کلی خطوط منطقه 3
راهنمای کلی خطوط منطقه 4

نقشه راهنمای خطوط
نقشه راهنمای خط تندرو
نقشه راهنمای میدان ستار خان (1)
نقشه راهنمای میدان ستارخان (2)
نقشه راهنمای راسته کوچه
نقشه راهنمای شهید مفتح 
نقشه راهنمای فاز یک استاد جعفری
نقشه راهنمای فاز دو استاد جعفری
نقشه راهنمای شهید ذاکری
نقشه راهنمای محققی اندیشه 1
نقشه راهنمای محققی اندیشه 2
نقشه راهنمای محققی چمران
نقشه راهنمای محققی قراملک
نقشه راهنمای محققی جلالیه
نقشه راهنمای محققی کوچه باغ
نقشه راهنمای محققی لاله
نقشه راهنمای محققی رسالت 
نقشه راهنمای محققی شهرک امام 
نقشه راهنمای محققی حافظ
نقشه راهنمای محققی خیام
نقشه راهنمای محققی منظریه
نقشه راهنمای محققی منتظری
نقشه راهنمای محققی مشروطه
نقشه راهنمای محققی سفیر امید
نقشه راهنمای محققی طالقانی 
نقشه راهنمای جهاد آذربایجان
نقشه راهنمای جهاد رجائی 
نقشه راهنمای خاقانی پرواز
نقشه راهنمای خاقانی گلشهر
نقشه راهنمای بازار ایل گلی
نقشه راهنمای بازار میرداماد
نقشه راهنمای باز نگین پارک
نقشه راهنمای بازار شمس تبریزی
نقشه راهنمای بازار ولی عصر
نقشه راهنمای بازار زعفرانیه 
نقشه راهنمای 17 شهریور
نقشه راهنمای بازار ایل گلی 
نقشه راهنمای کوی دانشگاه
نقشه راهنمای مقبره
نقشه راهنمای راهنمایی
نقشه راهنمای ورودی زعفرانیه
نقشه راهنمای خاقانی باغمیشه
اتوبوسرانی در گذر زمان 
بلیت های شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تبریز و حومه از سال 1345- 1388
نمونه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تبریز و حومه از سال 1345-1386
  • نوشته شده
  • توسط سمیرا حسن بیگی