يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

سامانه های ارتباطی

ســامــانه پیـام کـوتاه: 3000570555

روابـــط عمــومی: 32663902-041

حــــــــراســــــت: 32663901-041

نظارت و بازرسی:32663904-041

تلــــفن گــــویــــا:32671512-041

مــــــدیــــــریـت: 32663920-041

فـــــــــاکــــــس: 32663922-041


 
  • نوشته شده
  • توسط سمیرا حسن بیگی