شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

آگهی مزایده
آگهی مزايده املاک شماره 2000095050000002 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

تعداد 7 دستگاه مسکونی ،تجاری و زمین با کاربری مسکونی -با اخذ 30% قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط 20 ماهه با اخذ تضمین مناسب
دوشنبه یکم آذر 1400

ابطال آگهی

ابطال آگهی مزایده عمومی املاک
يکشنبه یازدهم مهر 1400

اصلاحیه
اصلاحیه آگهی مزایده املاک

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
دوشنبه بیست و نهم شهريور 1400

آگهی مزایده املاک

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد ...
يکشنبه بیست و هشتم شهريور 1400