گالری تصاویر به صورت درختی
 • راه اندازی مینی بوسها
 • افتتاح و توسعه مسیر خط 144
 • بازدید شهردار محترم تبریز از اتوبوسهای تندرو
 • افتتاح اتوبوسهای دو کابین
 • افتتاح خط ایده لی
 • افتتاح مسير شمال جنوب
 • اتوبوسهای شهاب جدید
 • اماکن تاریخی تبریز
 • متفرقه
 • افتتاح خط تندرو در سال 1387
 • راه اندازی 10 دستگاه اتوبوس آکیا در خرداد 91
 • سرویس دهی در مسیر تندرو
 • حلقه صالحین -93/12/04
 • جلسه شورای شهر در شرکت -11 اسفند 93
 • جلسه مجمع عمومی سالانه

1از1‏