مدیریت فرهنگی و روابط عمومی


مدیریت فرهنگی و روابط عمومی

- تعريف مفهومی روابط عمومی

روابط عمومی عبارت است از ، آن بخش از مسئوليتها و وظايف ارتباطی مديريت سازمان که از طريق آن مديران می کوشند برای دستيابی به اهداف سازمانی با محيط خود سازگار و هم صدا شده يا در صورت نياز در محيط تغييرات مطلوب ايجاد نموده و شرايط محيط را به شرط مساعد بودن استمرار بخشد.

2 – تعريف کاربردی روابط عمومی

روابط عمومی عبارت است از مديريت ارتباطات يک سازمان با مخاطبان آن.
در تعريف کاربردی روابط عمومی از کلمه مخاطب استفاده گرديده است که ضروری است معنی و مفهوم آن در روابط عمومی بيان و روشن شود ، کلمه مخاطب مدتهاست که برای همه کسانی که در حوزه های پژوهشی و عملی روابط عمومی و ارتباطات به کار مشغولند کلمه آشنايی است.  اين کلمه در ارتباطات به جای گيرنده پيام به کار گرفته می شود، در حالی که در روابط عمومی معنی وسيع تری از مخاطب استنباط می گردد.

وظايف اصلی روابط عمومی

1 –  اطلاع رسانی 

الف) جستجو ، جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزيه و تحليل ، نتيجه گيری و ارائه پيشنهادی کارشناسانه ، اخبار ، اطلاعات ، گرايش ها و رويه ها از محيط خارج و داخل سازمان و اطلاع آن به مديريت سازمان.

ب) جمع آوری اخبار ، اطلاعات ، عملکرد ها ، برنامه ها و ديدگاههای سازمان و مديريت سازمان و انتقال آن از طريق ارتباطات جمعی ، گروهی و فردی به عموم مردم و مخاطبان ويژه سازمان.

2 –  تبليغ و ترغيب

دومين وظيفه روابط عمومی ها ترغيب ، تشويق ، مجاب سازی ، متقاعد سازی و انگيزه دهی است. اين وظيفه فنون و شيوه خاص خودش را دارا ست . کارشناسان روابط عمومی با بهره گيری از يافته های روانشناسی ، روانشناسی اجتماعی ، هنر و مهارتهای ديگر علوم رفتاری از اهداف سازمانی ، برنامه ها و کالا ها و خدمات خود تبليغ می نمايند.

3 -  مشارکت جويی

اينگونه اقدامات در سازمانها زمينه های مناسب برای مشارکت همه عناصر در رسيدن به اهداف سازمانی و احساس تعلق در کارکنان و مشتريان به منظور جلب حمايت آنان ايجاد می کند.

4 – هم گرايی و بهينه سازی امور

روابط عمومی بايد به طور مستمر از طريق فعاليت های پژوهشی و افکار سنجی ، خواست ها ، علائق ، نيازها و گرايش های مخاطبان سازمان و افکار عمومی جامعه ، در زمينه کار خود را سنجيده و آن را به اطلاع مديريت سازمان برسانند و با اقدامات تصميم سازی ، امکان تصميم گيری درست را از سوی مسئولین فراهم سازند و موجبات بهينه سازی سياست ها ، روش ها و رويه ها را ممکن گردانند.
معرفی حوزه  روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

مدیریت روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از سال 1361 فعالیت رسمی خود را با 4 نفر پرسنل و آغاز نموده است. و از سال 1392 با عنوان مدیریت فرهنگی و روابط عمومی با  یک مدیر،یک کارشناس و یک کارمند در موضوعات فرهنگی و روابط عمومی فعالیت می نماید.

اهم اقداماتی که در این واحد صورت می پذیرد به شرح ذیل است:

1 – دریافت پیشنهادات و انتقادات مردمی از طریق سیستم گویا – استودیو شهر- سامانه پیام کوتاه – و پست الکترونیک و تلفن روابط عمومی و انعکاس آن به رده های مدیریتی مرتبط با موضوع
2 – مدیریت و بروز کردن مداوم سایت اینترنتی
3- تولید خبر – اطلاعیه  و ارسال آن به روابط عمومی مرکز و مطبوعات و رسانه های جمعی و اطلاع رسانی
4-   جمع آوری کارنامه های دانش آموزان ممتاز در مقاطع تحصیلی مختلف و اخذ گواهی ثبت نام از دانشجویان ورودی آزمونهای سراسری جهت اهدای جوایز 
5 – دریافت – جمع بندی اشیاء گمشده و جوابدهی به همشهریانی که در این ارتباط به این حوزه مراجعه می کنند.
6 – انجام کلیه امورات مرتبط با تبلیغات در سطح شرکت به سفارش حوزه های مختلف اعم از رونویسی تابلو های ایستگاهی ،طراحی و  نصب برچسب ها و تابلوهای اطلاع رسانی در سطح پایانه ها و مجتمع تعمیر گاهی
7-اجرای تقویم فرهنگی  در طول سال
8 – اجرای برنامه های مذهبی ، مراسمات ملی و راهپیماییها  
9 – انجام امور چاپی اعم از کارت شناسایی و بنرهای تسلیت و اطلاعیه های اداری
10 – انجام امورات مریوط به کمیته رفاه 
11 – توزیع اقلام فرهنگی و  روزنامه در بین حوزه های مختلف شرکت  
12- اجرای جشنواره های فرهنگی به منظور افزایش نشاط و کارآمدی پرسنل در حوزه کاری
13- پیگیری مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان از حوزه های مختلف و ارائه جوابیه به شهروندان ذینفع
14- همکاری و همیاری در موضوعات مطالعاتی بویژه نظر سنجی از افکار عمومی با رده های مختلف مدیریتی
15 - اجرای پروسه تشریفاتی و استقبال از میهمانان
16- استقبال از آغاز سال تحصیلی با رویکرد فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی در بین دانش آموزان
17- اجرای برنامه های آموزشی در حوزه دانش آموزان  در راستای آگاهی بخشی و ارتقاء استفاده از حمل و نقل عمومی
18- مستند سازی از فعالیت های مختلف در ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور آگاهی شهروندان از عملکرد اتوبوسرانی
 
در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا پیشنهاد می توانید
از طرق ذیل  تماس حاصل فرمائید
-   3تلفن گویا (به صورت شبانه روزی )12- 2671511
-    تلفن روابط عمومی 32663902
-    ایمیل bus@tabriz.ir
-    مکاتبه با آدرس تبریز – میدان پنجم مرداد –ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه