تماس با ما
آدرس شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه : تبریز ، میدان پنجم مرداد – اداره مرکزی

  صندوق پستی : 51385-3137

  تلفن : 32663910 الی 11

  دورنگار : 32663922 و 32663902

  آدرس پست الکترونیکی شرکت :  bus@tabriz.ir