شنبه 22 مرداد 1401
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 ترکیب هیئت مدیره
 

اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  :

 

1-.دکتر یعقوب وحیدکیا-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز -رئیس هیئت مدیره

     2-مهندس ایوب اسماعیلی -مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی  تبریز و حومه- عضو هیئت مدیره

    

3-دکتر اکبر خردمند-عضو هیئت مدیره

    

4-حاج فرخ جلالی- عضو هیئت مدیره


    
5- مهندس محمدرضا محمدزاده نبیی- عضو هیئت مدیره