تعاونی مصرف شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تعاونی مصرف کارگران تبریز در تاریخ 1349/5/22 به مدت نامحدود و سرمایه اولیه پرداخت شده 100000 ريال و با عضویت 100 نفرتاسیس گردید که در بدو تاسیس در محل قبلی استقرار شرکت واقع در خیابان 29 بهمن آغاز به فعالیت نمود. پس از تغییرات گوناگون مکانی تعاونی مصرف طی چندین سال، در سال 1383با خرید 5 باب مغازه در چهارراه لاله و ادغام و تجهیز این مغازه ها فعالیت خود را متمرکزتر نموده و به اعضا خدمت رسانی می نماید.
موضوع فعالیت شرکت تامین احتیاجات مشترک اعضا شرکت و خانواده های تحت تکفل آنها می باشد. تامین احتیاجات عمومی و جهیزیه های فرزندان کارکنان از عمده اهداف فعالیت تعاونی در سالهای گذشته بوده است.
سرمایه فعلی تعاونی مصرف تا پایان شش ماهه اول سال 89 برابر با1896368000ريال بوده و تعداد اعضا فعال آن 660 نفر و اعضای غیرفعال 145 می باشد. حداقل سرمایه اعضا 44624000ريال و حداکثر آن مبلغ 9000000ريال می باشد.
افزایش سرمایه تعاونی مصرف از حقوق اعضای محترم کسر می شود که ماهانه حدود 25975000 ريال به سرمایه تعاونی افزوده می شود.از برنامه های در دست اقدام  تعاونی مصرف بروز نمودن تقویم اموال است که در صورت تحقق و رفع مشکلات موجود ،نسبت به تحویل سهام به قیمت روز به اعضای تعاونی اقدام خواهد شد.
از سایر برنامه ها و اهداف آتی تعاونی درخواست احداث فروشگاهی مجهز در دو طبقه است، که یکی از طبقات به سالن پذیرایی و دیگری به فروشگاه اختصاص خواهد یافت. در صورت تحقق واگذاری زمینی از جانب شرکت به تعاونی نسبت به ساخت آن اقدام خواهد شد.