برگزاری حلقه صالحین ویژه بانوان بسیجی پایگاه مقاومت شهید طاهری

برگزاری حلقه صالحین ویژه بانوان بسیجی پایگاه مقاومت شهید طاهری  همزمان با میلاد حضرت زینب سلام ا... علیها