طرح و برنامه

طرح و برنامه

طرح و برنامه یکی از مهم  ترین واحد ها در شرکت واحد می باشد که وظایف عمده مربوط به طرح و برنامه ریزی و مطالعات پروژه های شرکت و بررسی طرحهای نوین و تکنولوژیهای جدید مرتبط با حمل و نقل را بر عهده دارد. رسالت اصلي اين واحد انجام مطالعات و بررسی های تخصصی به منظور تهیه، تدوین، به تصویب رساندن موازین و خط مشی اجرائی مربوط به امور طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه بندی، سیستم ها ، روش ها، تشکیلات و اولویت بندی نیاز‌ها، طرح ها و پروژه ها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و تدابیر مدیرعامل محترم شركت مي باشد. اين مديريت از واحدهاي آمار و اطلاعات، تشكيلات و بهبود روش ها ، آموزش و اصلاح شبكه و خطوط تشكيل يافته است.