مدیریت نظارت و بازرسی
مدیریت نظارت و بازرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از سال 1384 فعالیت رسمی خود را با 5 نفر بازرس و2 خودروی گشت آغاز نموده است. این مدیریت  در حال حاضر با یک نفر مدیر  و 6 بازرس که در دو شیفت کاری در مسیرها فعالیت دارند و 6 خودروی گشت به فعالیت خود ادامه می دهد.

اهم اقداماتی که در این واحد صورت می پذیرد به شرح ذیل است:
1.    گشتهای روزانه و مستمر در طول خطوط اتوبوسرانی و بررسی وضعیت خطوط و انعکاس مشکلات آن به واحدهای مربوطه
2.    بازرسی و نظارت بر عملکرد حوزه های فنی، اداری و مالی ، اجرایی و ...
3.    صدور کارت شناسایی برای کمک رانندگان بخش خصوصی
4.    پاسخگویی به شکایات تلفنی و کتبی شهروندان و انعکاس آنها به بخش های مربوطه
5.    رسیدگی به تخلفات رانندگان و کمک رانندگان

در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا پیشنهاد می توانید با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید:
اداره نظارت و بازرسی :    32663904- 041