اقدامات و گزارشات
اقدامات انجام يافته و برنامه‌هاي آتي

درحال حاضر تعداد 300 دستگاه اتوبوس شركت واحد تبريز به سيستم كارت بليت و AVL مجهز شده‌اند كه مديريت اين سيستم‌ها تحت‌نظر مجموعه مديريت فناوري اطلاعات شركت ديده شده است. در سيتم مذكور راننده پس از شناسايي خود به سيستم با كارت ويژه راننده شروع به فعاليت در خطوط مي‌نمايد. دستگاه كارتخوان هر تراكنشي كه توسط مسافر در اتوبوس ثبت مي‌شود را در حساب راننده ذخيره نموده و بطور آنلاين از طريق بستر GPRS به سرور مركزي اطلاعات ارسال مي‌نمايد. در هربسته اطلاعاتي علاوه بر تراكنش مسافر؛ موقعيت مكاني اتوبوس (طول و عرض جغرافيايي) نيز ارسال مي‌گردد.
اطلاعات رانندة، اتوبوس، خط و موقعيت مكاني اتوبوس از طريق نرم‌افزار WEB-BASE قابل مشاهده و گزارش‌گيري است.
 
 
 

 
برنامه هاي آتي

1.    در برنامه‌هاي آتي فناوري اطلاعات اتوبوسراني تبريز، حذف تعرفه هاي دستي به شكل سنتي مدنظر قرار گرفته شده است. در روش جديد، با استفاده از سيستم رهگيري خودكار اتوبوس‌ها كاركرد رانندگان محاسبه شده و بطور سيستماتيك و نرم‌افزاري كاركرد آنان پس از محاسبه به سيستم مالي گزارش خواهد شد.
2.    كنترل و نظارت تصويري در پايانه‌ها، ايستگاه‌هاي مهم و مجتمع تعميرگاهي شركت از طريق مركز كنترل هوشمند ناوگان اتوبوسراني تبريز انجام خواهد شد.
3.    مركز پيام (سيستم بي‌سيم) با مركز كنترل هوشمند ناوگان اتوبوسراني تبريز (اتاق مانيتورينگ) ادغام خواهد شد.
4.    نقشه جامع اطلاعاتي ايستگاه‌ها و خطوط اتوبوسراني تبريز در بستر GIS با همكاري سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري تبريز تهيه خواهد شد.
5.    سيستم اطلاع‌رساني به مسافر در ايستگاه‌ها از طريق بكارگيري بهينه سيستم AVL و مديريت لحظه‌اي ناوگان راه‌اندازي خواهد شد.
6.    اتاق مركز كنترل يا اتاق مانيتورينگ اتوبوس‌ها تجهيز و راه‌اندازي خواهد شد.
7.     و ...