پیامهای شهروندی فناوری اطلاعات
پیامهای شهروندی

     کارت بلیط (بخش دولتی )     

1.    استفاده از کارت بلیط، تسهیل گر پرداخت شماست.
2.    کارت بلیط = تسریع در پرداخت کرایه و صرفه جویی در زمان
3.    اسکناس یکی از عوامل انتقال دهنده بیماریهاست،با استفاده از کارت بلیط محافظ سلامتی خود باشیم.
4.    با استفاده از کارت بلیط، فرهنگ شهروندی را به کودکان خود بیاموزیم.  
5.    مهمترین منبع درآمد ی شرکت واحد دریافت کرایه از مسافرین میباشد با استفاده از کارت بلیط شرکت واحد را در ارائه خدمات مناسب یاری نمائیم .    


     حفظ حقوق دیگران

1.    شهر خوب با شهروند خوب معنا پیدا می کند و شهروند خوب با شهر خوب؛ با رعایت حقوق یکدیگر شهری خوب بسازیم.
2.    حفظ حقوق دیگران، رعایت نوبت در سوار شدن به اتوبوس است.
3.    حفظ حقوق دیگران، رعایت نظافت و پاکیزگی در اتوبوس است.
4.    حفظ حقوق دیگران، رعایت سکوت و آرامش در استفاده از فضاهای عمومی همچون اتوبوس است.
5.    حمل و نقل عمومی یعنی ما، خودروی شخصی یعنی من، ما را بر من ارجح بداریم.

     رعایت نظافت
1.    من اتوبوس کثیف و آلوده دوست ندارم، پس مراقبم کسی در اتوبوس آشغال نریزد.       
2.    در شهر اولین ها ، در حفظ نظافت و بهداشت اتوبوسها نیز اولین باشیم.
3.    در حفظ پاکیزگی و نظافت اتوبوسها، نقش ما چیست؟
4.    من حتماَ به کودک خود می آموزم که زباله خود را به اتوبوس نیاندازد.

      اموال عمومی

5.    با مراقبت از اتوبوسها در هنگام استفاده ، اتوبوسهای نو را در شهرمان ماندگار نمائیم.
6.    کودکان امروز، آینده فردای مایند. با آموزش فرهنگ صحیح استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به آنها ، آینده ای شکوفا داشته باشیم.
7.    سایبانهای ایستگاههای اتوبوس، همراه و همیار شما در لحظه های انتظارند. در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشیم.
8.    حفظ و نگهداری از اموال عمومی وظیفه همه شهروندان است.

سیستم گویای اتوبوسرانی

1.     مشکلات ، پیشنهادات و سوالات خود در ارتباط با اتوبوسرانی را با سیستم گویای این شرکت در میان بگذارید.
2.    سیستم گویای اتوبوسرانی تبریز، گوش شنوای مشکلات شهروندان است.


     رفع مشکلات اتوبوسرانی

1.    خدمات رسانی بهینه اتوبوسرانی در گرو همکاری و همیاری شهروندان است.
2.    با همکاری شهروندان است که مشکلات اتوبوسرانی کاهش و خدمات رسانی افزایش می یابد.
3.    مشارکت گامی در جهت رفع نارسائییهای حمل و نقل عمومی و افزایش کیفی خدمات رسانی
4.    مراقبت از اتوبوسها= افزایش عمر ناوگان                       خدمات بیشتر = مشکلات کمتر
5.    مجموعه کرایه های دریافتی از شما، پشتوانه حمل و نقل عمومی بهینه و کارآمد است.
6.    شهر تبریز شایسته گی ناوگان حمل و نقل عمومی تمیز، پاکیزه و زیبایی را دارد. پس بیاییم در حفظ و نگهداری اتوبوسها کوشا باشیم.
7.    آیا میدانید در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی مهمترین نقش را در جابجایی روزانه شهروندان تبریزی بر عهده دارد. بیاییم این شرکت را در راستای وظیفه اصلی خود که همانا خدمات رسانی مناسب میباشد یاری نماییم .