تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1398     |     کد : 2626

پیام نوروزی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است...


ش حاضری