تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1398     |     کد : 2625

بزودی عرضه اوراق مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز

برای اجرای فاز اول طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریز

با عاملیت بانک شهر

بزودی عرضه اوراق مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز
برای اجرای فاز اول طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریز با عاملیت بانک شهر،
 اوراق 4 ساله، با سود 18% علی الحساب، معاف از مالیات، پرداخت سود هر سه ماه یکبار. (در شعب منتخب بانک شهر)
 


ش حاضری