تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1398     |     کد : 2623

تودیع و معارفه

سرپرستان گشتهای انتظامی و مرکز پیام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

در پایان این جلسه مهدی اسمعیل زاده بعنوان سرپرست گشتهای انتظامی و  محمد نصیری بعنوان سرپرست مرکز پیام شرکت واحد معرفی و از تلاشهای ایشان در زمان مسئولیت گشتهای انتظامی قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بهنام اصلی زاده قائم مقام این شرکت در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان واحد گشتهای انتظامی و  مرکز پیام شرکت واحدگفت: فلسفه تغییر و جابجایی مدیران، نوآوری و خلاقیت در حوزه های مختلف و استحکام و پیشرفت امور در سازمان می باشد.
وی افزود: نقش حوزه گشتهای انتظامی و  مرکز پیام در خدمات رسانی موثر و مستمر و کاهش مشکلات موجود در خطوط بسیار چشمگیر است و اگر مدیریت و نظارت در این حوزه ها  بخصوص در ناوگان بخش خصوصی با دقت صورت گیرد شاهد رضایت مندی بیشتر شهروندان و  مسافرین عزیز خواهیم بود.
اصلی زاده در ادامه افزود: گشت انتظامی و مرکز پیام بعنوان دو بازوی مکمل نظارتی و انضباطی نقش مهمی در تامین و حفظ آرامش و امنیت محیط کاری دارد و باید در این خصوص سعی شود در مدیریت جدید از روشهای نوین و شیوه های علمی استفاده شود .
در این مراسم ناصر موسی زاده معاون اجرایی شرکت واحد نیز گفت: همه تلاشها و فعالیتهای کارکنان شرکت در حوزه اجرایی و در قالب خدمات دهی به شهروندان عزیز نمایان می شود و باید به همکاری تمامی حوزه های شرکت واحد، بالاخص واحدهای گشت انتظامی و مرکز پیام بدلیل ارتباط و همکاری تنگاتنگ با حوزه ی اجرایی پشتیبانی لازم از این حوزه صورت گیرد تا شاهد رسیدن به هدف نهایی شرکت که همان ارائه خدمات  به نحو احسن به  شهروندان و مسافرین عزیز می باشد برسیم.   
در پایان این جلسه مهدی اسمعیل زاده بعنوان سرپرست گشتهای انتظامی و  محمد نصیری بعنوان سرپرست مرکز پیام شرکت واحد معرفی و از تلاشهای ایشان در زمان مسئولیت گشتهای انتظامی قدردانی شد.
 


ش حاضری