تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1398     |     کد : 2622

اصلی زاده قائم مقام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

اعطای مرخصی به رانندگان و کارکنان اداری و تعمیرگاهی جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا

با توجه به اولویت حفظ سلامتی،  همکارانی هم که مرخصی استحقاقی آنان به اتمام رسیده است نیز می توانند با نظر مسئول مربوطه و اخذ مرخصی تشویقی تا پایان سالجاری نسبت به حضور در منزل بعنوان بهترین راه  پیشگیری اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بهنام اصلی زاده قائم مقام این شرکت با اعلام این خبر گفت: در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تضمین سلامتی همکاران و شهروندان و رعایت ((اصل در خانه بمانیم)) و با توجه به تعطیلی خدمات ناوگان اتوبوسرانی، با موافقت مدیرعامل شرکت واحد، اعطای مرخصی به همکاران راننده و اداری و تعمیرگاهی تسهیل و این همکاران می توانند با اخذ مرخصی استحقاقی نسبت به حضور در منزل و جلوگیری از انتشار بیماری کمک نمایند.
وی در ادامه افزود: با توجه به اولویت حفظ سلامتی،  همکارانی هم که مرخصی استحقاقی آنان به اتمام رسیده است نیز می توانند با نظر مسئول مربوطه و اخذ مرخصی تشویقی تا پایان سالجاری نسبت به حضور در منزل بعنوان بهترین راه  پیشگیری اقدام نمایند.
اصلی زاده در خاتمه گفت: امیدواریم با همکاری همدیگر و رعایت نظر کارشناسان مربوطه در خصوص اصول بهداشتی و ایمنی و با توکل بر خدا بتوانیم بر این بیماری فائق آییم.


ش حاضری