تاریخ : چهارشنبه 21 اسفند 1398     |     کد : 2615

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه :

استمرار روزانه نظافت و ضدعفونی اتوبوس‌های درون شهری ناوگان حمل و نقل عمومی و سایر تاسیسات شهری اتوبوسرانی

توبوسرانی تبریز در راستای تمهیدات پیشگیرانه شستشو و ضدعفونی اتوبوس‌های درون شهری خود  را  بصورت روزانه و بیش از گذشته در اولویت کاری خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  ایمان غنی زاده مدیرعامل  این شرکت با اعلام این خبر  افزود: به دلیل استفاده ی مردم از ناوگان اتوبوسرانی، نظافت،ضد عفونی کردن و ایمن سازی بهداشتی ناوگان و تاسیسات حمل و نقل اتوبوسرانی در سطح شهر در حال انجام است .
وی گفت: برابر دستورالعمل وزارت بهداشت، اتوبوسرانی تبریز در راستای تمهیدات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در ناوگان  و تاسیسات حمل و نقل عمومی شستشو و ضدعفونی اتوبوس‌های درون شهری خود  را  بصورت روزانه و بیش از گذشته در اولویت کاری خود قرار داده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه همچنین از نظافت بر ایستگاه‌های اتوبوس خبر داد و از شهروندان خواست نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی اهتمام جدی داشته باشندش حاضری