تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398     |     کد : 2612

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی عنوان کرد

استفاده بیشتر از ظرفیت  فکری و مدیریتی  کارشناسان و کارکنان در جهت پیشبرد اهداف شرکت

با توجه به وضع موجود تلاش تمامی مدیران و کارکنان بخصوص در بخش اداری و تعمیرگاهی براین است تا با برنامه ریزیهای انجام گرفته کار ضدعفونی ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی به طور مداوم و با تمامی توان استمرار یابد تا سلامتی مسافرین و همشهریان تامین گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل این شرکت  در جلسه ای که  با حضور معاونین و مدیران  شرکت برگزار شد گفت: با توجه به وضع موجود تلاش تمامی مدیران و کارکنان بخصوص در بخش اداری و تعمیرگاهی براین است تا با برنامه ریزیهای انجام گرفته کار ضدعفونی ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی به طور مداوم و با تمامی توان استمرار یابد تا سلامتی مسافرین و همشهریان تامین گردد.
وی در ادامه ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت و توان  فکری و مدیریتی کارشناسان و کارکنان در همه واحدها ی شرکت تاکید کرد و افزود: انتظار بر این است تا همه کارشناسان و مدیران شرکت نظرات خود را در خصوص پیشرفت و ارتقاء جایگاه سازمانی شرکت، هوشمند سازی و IT، ساماندهی نیروی انسانی با مدیریت هزینه و زمان  و دیگر مسائل و برنامه های شرکت اعلام نمایند تا با همفکری بیشتری در راه رسیدن به اهداف شرکت گام برداریم.
 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه اظهار داشت: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی باید بر راهکارهای مدیریت هزینه و درآمد بیش از پیش توجه گردد و سعی همه ما بر این باشد تا به طور معقول هزینه های زاید را کاهش دهیم و یکی از راههای کاهش هزینه در شرکت بحث نگهداری تجهیزات و ناوگان حمل و نقل عمومی است که اگر در این بخش تلاشهای لازم و اجرائی صورت گیرد قطعا" در کاهش هزینه ها گام مهمی برداشته خواهد شد.  
مهندس غنی زاده همچنین تصریح کرد: نظم و انضباط کاری، رعایت قوانین و مقررات، برنامه رفاهی کارکنان،  بهداشت محیط (بخصوص در دوایر تعمیرگاهی و توقف گاهی) ، رسیدگی و حل مشکلات موجود در مجتمع تعمیرگاهی و پیشبرد بیشتر  برنامه های هوشمند سازی ناوگان و مدیریت IT باید مورد توجه قرار گیرد .
 


ش حاضری