تاریخ : شنبه 17 اسفند 1398     |     کد : 2609

تاکید سه عضو شورا به لزوم نوسازی ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز

رئیس و اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز از توقفگاه و تعمیرگاه مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بازدید کردند.

در این بازدید اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز نیز با توجه به نگاه ویژه شورا به بحث حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی در بودجه سال آتی، به لزوم نوسازی و بازسازی ناوگان و حمایت از بهره برداران بخش خصوصی و برگزاری جلسات جهت عملی کردن اجرای مصوبات و همکاری بین بخشی جهت رفع مشکلات اتوبوسرانی تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز  حومه به نقل از خبرگزاری شهریار، عبداله تقی پور، محرم محمد زاده و علی آجودان زاده از توقفگاه و تعمیرگاه مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بازدید کردند و در جریان اقدامات و مسائل مربوطه قرار گرفتند.
رئیس و اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز در این بازدید از روند نظافت و ضدعفونی روزانه ناوگان اتوبوسرانی در مقابل شیوع کرونا، واحد باس واش،  پمپ گازوئیل و اتوبوس های متوقفی بازدید کردند.

در این بازدید اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز نیز با توجه به نگاه ویژه شورا به بحث حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی در بودجه سال آتی، به لزوم نوسازی و بازسازی ناوگان و حمایت از بهره برداران بخش خصوصی و برگزاری جلسات جهت عملی کردن اجرای مصوبات و همکاری بین بخشی جهت رفع مشکلات اتوبوسرانی تاکید کردند.


ش حاضری