تاریخ : پنجشنبه 17 بهمن 1398     |     کد : 2579

فرخ جلالی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

بدهی 21 میلیارد تومانی اتوبوسرانی به تامین اجتماعی

در سه سال اخیر بیش از 20 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است لزوم حمایت از شرکت واحد در پرداخت بدهی های معوق به سازمان تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه فرخ جلالی مدیر عامل این شرکت در واکنش به درج اخباری در جراید و رسانه ها در خصوص بدهی این شرکت به تامین اجتماعی با اعلام این مطلب گفت:یکی از دغدغه های اصلی اتوبوسرانی در حال حاضر  پرداخت بدهی این شرکت به سازمان تامین اجتماعی از بابت بدهی بیمه های تکلیفی از  سال 77 تاکنون می باشد که پرداخت نگردیده و اصل بدهی در حدود 21 میلیارد تومان  و مابقی جرایم تاخیر می باشد که اگر برابر قانون یکجا پرداخت گردد شامل بخشودگی جرایم نیز خواهد شد و  حل این مشکل در گرو حمایت و مساعدت دولت و شهرداری است
جلالی افزود:خوشبختانه با برنامه ریزیهای صورت گرفته در طول سه سال گذشته بیشترین پرداختی  به تامین اجتماعی را از بابت بیمه تکلیفی نسبت به سالهای قبل داشته ایم .
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت :  در سه سال اخیر  مبلغی در حدود 20  میلیارد تومان از بابت حقوق و 4 درصد سخت و زیان آور و سایر موارد به تامین اجتماعی پرداخت گردیده که امیدوارم با کمکها و حمایتهایی که باید از شرکت واحد صورت گیرد پرداخت بدهی های قبلی به سازمان تامین اجتماعی روند بهتری پیدا کند.ضمن اینکه 5/1  میلیارد نیز با حمایت شهرداری کلانشهر تبریز پرداخت شده است.
جلالی در ادامه گفت: در این مدت سعی شده است تا حد امکان از انباشت بدهی به بدهی های قبلی جلوگیری گردد بطوریکه ماهانه در حدود 600 میلیون تومان از بابت بیمه ی بیش از 500 نفر نیرو به تامین اجتماعی پرداخت می گردد.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: متاسفانه از سال 95  دولت نسبت به پرداخت کامل یارانه بلیت و کمکهای مصوب اقدامی نکرده است تا از این طریق نیز بتوانیم بخش قابل توجهی از بدهی های خود را پرداخت نمائیم ضمن اینکه مشکل بدهی به تامین اجتماعی گریبانگیر سازمانهای حمل و نقل و اتوبوسرانیهای درونشهری در کل کشور می باشد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خاتمه از همکاری و مساعدت های مدیر کل و مدیران شعب سازمان تامین اجتماعی استان که با وجود بدهی نسبت به ارائه ی خدمات به کارکنان این شرکت اقدام می نمایند تشکر و قدردانی نمود.


ش حاضری