تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398     |     کد : 2550

گزارش تصویری از :

خدمات رسانی ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در روز برفی 98/10/23

علیرغم بارش برف و بروز مشکلات در معابر و تردد خودرو ها ، اتوبوسهای شرکت واحد تبریز وحومه همچنان در حال خدمات رسانی به شهروندان گرامی می باشند.

 
علیرغم بارش برف و بروز مشکلات در معابر و تردد خودرو ها ، اتوبوسهای شرکت واحد تبریز وحومه همچنان در حال خدمات رسانی به شهروندان گرامی می باشند.
 
ش حاضری