ترکیب هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  :

 

1-دکتر مهدی یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز -رئیس هیئت مدیره

 

2- حاج فرخ جلالی مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی وتاکسیرانی شهرداری تبریز- عضو هیئت مدیره

 


3-مهندس محمد حسین زاده رئیس کارگزینی شهرداری تبریز -عضو هیئت مدیره

 

4- مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل سازمان عمران  - عضو هئیت مدیره

 

5-مهندس علی شهنازی فر مشاور شهردار تبریز - عضو هئیت مدیره