آمار سايت
مهمان : 214
اعضا عضو سایت : 5
اعضا آنلاین : 0
امروز : 580
ديروز : 503
ماه : 0
 
 خطوط مینی بوسرانی
در حال حاضر تعداد مینی بوس های تحت نظارت تعاونی 432 برابر با 907دستگاه می باشد.
تعداد مسیرهای مینی بوس تحت نظارت شرکت 4مسیر است که از این بین 2مسیر درون شهری و 2مسیر مربوط به حومه می باشد. متوسط زمان انتظار مسافرین در ناوگان مینی بوسرانی20 الی 25 دقیقه می باشد.