مهمان : 2
اعضا عضو سایت : 4
اعضا آنلاین : 0
امروز : 188
ديروز : 168
ماه : 3891
 
 خطوط مینی بوسرانی
در حال حاضر تعداد مینی بوس های تحت نظارت تعاونی 432 برابر با 907دستگاه می باشد.
تعداد مسیرهای مینی بوس تحت نظارت شرکت 4مسیر است که از این بین 2مسیر درون شهری و 2مسیر مربوط به حومه می باشد. متوسط زمان انتظار مسافرین در ناوگان مینی بوسرانی20 الی 25 دقیقه می باشد.