مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 4
اعضا آنلاین : 0
امروز : 188
ديروز : 168
ماه : 3891
 
 میانگین عمر اتوبوسها


میانگین عمر اتوبوسها در شرکت
 
عمر متوسط کل ناوگان در آخر شهریور ماه سال 93 برابر با 5.7 سال می باشد. عمر متوسط ناوگان در بخش خصوصی تحت نظارت 5.9 سال و در بخش ملکی برابر با 5.2 سال می‌باشد.