مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 4
اعضا آنلاین : 0
امروز : 188
ديروز : 168
ماه : 3891
 
 معاونت اداری و مالی
در چارت سازمانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه چهار حوزه معاونتی وجود دارد که یکی از این معاونتها، معاونت مالی و اداری  می باشد. مجموع فعالیتهای این حوزه در پنج واحد اداری و مدیریتی تقسیم شده است که در ذیل به اسامی این  واحدها اشاره شده است: