مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 4
اعضا آنلاین : 0
امروز : 10
ديروز : 263
ماه : 3682
 
 وظایف بسیج در اقتصاد مقاومتی

وظايف بسيج در اقتصاد مقاومتي

مسأله تحريم موضوع جديدي نيست و استكبارجهاني و به ويژه آمريكا تلاش كردند در راستاي اعمال تحريم ها، مشكلاتي براي انقلاب بوجود آورند. نامگذاري هوشمندانه سالهاي اخير با عناوين اقتصادي توسط مقام معظم رهبري بيانگر اهميت موضوع اقتصاد است و همين امر مسئوليت دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي را مضاعف كرده است .  هر چقدر تفكر بسيجي را در جامعه بيشتر حاكم كنيم، پيروزي از آن ما خواهد بود .
مردمي كردن اقتصاد، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف و استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات كشور را از الزامات اقتصاد مقاومتي است.

در حال حاضر فشار تحريم ها بيشتر و انتقال پول سخت تر شده و منابع نيز محدودتر گرديده است. در شرايط فعلي اگر بخواهيم اقتصاد را با همان شيوه هاي قبلي اداره كنيم قطعاً دچار مشكل خواهيم شد. مقام معظم رهبري دو سال پيش موضوع اقتصاد مقاومتي را همزمان با طرح بحث كار آفريني مطرح كردند. اقتصاد رياضتي با كاهش ميزان بيمه ها و افزايش سن بازنشستگي و ماليات اجرا گرديد، در صورتيكه اقتصاد مقاومتي به منظور مديريت منابع، شناسايي حوزه هاي فشار، بي اثر كردن اين حوزه ها و تبديل فشار به فرصت مي باشد. در اقتصاد مقاومتي  منظور اين نيست كه دور خودمان حصار بكشيم بلكه بايد فشارها را تبديل به فرصت كنيم  كه اين رشد اقتصادي بدست آمده، اقتصاد مقاومتي نام خواهد داشت .

امروز بسیج وظیفه بزرگی را بر عهده دارد که همانا کمک به انجام اقتصاد مقاومتی است.

استفاده از کالاهای داخلی، اصلاح الگوی مصرف و...  از مهمترین مواردی است که باید برای توسعه و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار داد.

کشورهای متعددی در جنگ 8 ساله دخالت داشتند که آمریکا،انگلیس،اسرائیل در رأس آنها بودند.جنگ ها و فتنه ها ادامه دارد و نیاز به هوشیاری و بصیرت مردم دارد و بسیج بعنوان متولی این امر و حافظ دستاورد های انقلاب در شرایط امروز مسئولیت خطیر و مهمی داشته و دارد بسیج در این رابطه می تواند چند نقش داشته باشد، اولین نقش بیان کردن چیستی اقتصاد مقاومتی است ؛ ابتدا باید تبیین شود که اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه فرقی با اقتصاد ریاضتی دارد؟ وظیفه بعدی شناساندن ظرفیت های اقتصاد مقاومتی است .بسیاری از جنبه ها و ظرفیت های اقتصادی است که ناشناخته مانده و باید توسط دلسوزان انقلاب شناسانده شود. سومین وظیفه حمایت از تولیدات داخلی است با این وظیفه هم میتوان از اقتصاد مقاومتی حمایت کرد. ايجاد چنين می تواند یک فرصت باشد و نه تهدید؛ به شرط اینکه از این شرایط تحریم استفاده نموده و به خود باوری برسیم تا روی پای خود بایستیم.

در اين راستا همانطور كه بسيجيان در دفاع مقدس در مقابله با استكبار جهاني پيروز و سربلند بودند در پيروي از فرمايشات مقام معظم رهبري و تحقق اقتصاد مقاومتي نيز موفق عمل خواهند كرد .  

از 12 مولفه اقتصاد مقاومتي بيانات رهبري ،شش مولفه مربوط به دولت و شش مولفه ديگر مربوط به مردم مي باشد كه وظيفه بسيج تبيين شش مولفه مردمي و مطالبه اجراي شش مولفه ديگر از دولت مي باشد. شش مولفه مربوط به مردم در اقتصاد مقاومتي عبارتند از: فرهنگ كار و تلاش، مردمي كردن اقتصاد، تقويت روح خودباوري و خوداتكايي، اصلاح الگوي مصرف و پرهيز از اسراف و تبذير، استفاده از تمام ظرفيت ها و امكانات و حمايت از توليد ملي و عدم مصرف كالاي خارجي